torsdag 4. oktober 2012

Hva er blender?

På skolen i dag har vi lært om blenderåpning på kamera. Hva er blender? Blender/Apture innstilling på kamera må være på A/AV. Blenderåpningen er bestemmende for dybdeskarpheten, det betyr at når du blender ned blir det mindre blenderåpning og større blendertall. Dess mindre blenderåpning en har dess større dybdeskarphet. 


Dette bildet har jeg hentet fra nettet for å vise blenderåpninger.

Blendertallet gir lav tall til stor blenderåpning, og et høyt tall til liten blenderåping. Og det kan man se på bilder opp forbi som viser dette. 

1.0                                            1.0-1.4 Ekstrem-stor åpning og liten dybdeskarphet
1.4
2                                               2-5.6 Stor åpning og stor dybdeskarphet 
2.8
4
5.6
8                                               8-22+ Liten åpning og stor dybdeskarphet
11
16
22Her er mine bilde eksempler. 


Her er nesten drikkeflasken og skapet i bakgrunnen like skarpt. Her har jeg brukt blender f/36. Her får vi en liten blenderåpning men en stor dybdeskarphet. 


Her er drikkeflasken like skarp som på første bilde med nå begynner skapet i bakgrunnen å bli litt uklart. Her har jeg brukt blender f/22. Her får vi også en liten blenderåpning men en stor dybdeskarphet. 


Igjen er drikke flaksen like tydelig og skapet i bakgrunnen er blitt enda mer uklart. Her har jeg brukt blender f/11. Ennå er det en liten blender åpning og stor dybdeskarphet. 


Her er flasken kjempe tydelig og man kan få problemer med å se at det er et skap i bakgrunnen. Her har jeg brukt blender f/5,6. Her er det en ekstrem-stor åpning og liten dybdeskarphet. 

- Malene Beate

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar